بدون سرمایه پولدار شویم

بدون سرمایه پولدار شویم

رایگان!

آیا واقعا می توانیم بدون داشتن هیچ سرمایه ای پولدار شویم؟ بله می توان و قدم اول کنترل مخارج خودمان هست و در ادامه کنترل مخارج خانه و خانواده و سپس برنامه ریزی برای سرمایه های در دست و سپرده مالی و در نهایت استفاده از موقعیت ها و رسیدن به هدفهایی که تعیین کرده ایم …

حجم فایل:  ۱٫۳۵۷ مگابایت

download