5 راهکار طلایی برای تحول در زندگی و کار

۵ راهکار طلایی برای تحول در زندگی و کار

رایگان!

راه کارهای اساسی برای ایجاد تغییر در روند و روال کار زندگی در ۵ حوزه خلاصه شده اند و شما اگر بخواهید برنامه خودرا بدانید باید بتوانید در این ۵ قسمت تغییرات را ایجاد کنید . در حقیقت روال کار و زندگی شما مشابه یک تیم فوتبال است که اگر می خواهد نتایج متفاوتی نسبت به گذشته بگیرد باید در ۵ پست اوضاع خودش را بهبود ببخشد . مثل تغییر در پست خط حمله یا دروازبان و …

حجم فایل:  ۷۱۳ کیلوبایت

download