مسابقه ویژه بهترین ایده

اگر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان داشتم چه کار می کردم؟!!

توضیحات : برای شرکت در مسابقه پاسخ های خود را برای ما ارسال فرمایید و  فرم مربوطه در همین صفحه را تکمیل نمایید.

اعلام نتایج و اهدای جوایز:

پس از ارسال جواب های شما برنده مسابقه اعلام خواهد شد.

جوایز: به ۳ ایده برتر هر کدام ۱ ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد گردید.

Copyright © 2015 servatafareen.com