ایده های تزیین در آشپزی

برای تزیین آشپزی روش های بسیار ساده وجود دارد که در اینجا برخی از آنها ذکر شده از درست کردن تخم‌مرغ قلبی‌شکل تا اردور پنیر