گرانقیمت‌ترین غذاهای جهان

افراد بسیاری هستند که علاقه اصلی شان مزه کردن غذاهای مختلف با طعم های تازه است.برای چشیدن طعم های مختلف در نقاط مختلف جهان باید بار سفر را سبک بسته اما جیبتان را پر کنید.در ادامه فهرست گرانترین غذاهای ۲۰۱۶ را خواهید دید: